ความกลัวเกรง

ภาษาอังกฤษ


n fear
คำที่เกี่ยวข้อง: dread , terror , fright
คำตรงข้าม: ความกล้า