ความกลัว

ภาษาอังกฤษ


n scare
คำอธิบาย: ความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ความหวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: fear , fright
ตัวอย่างประโยค: เขาตัวสั่นด้วยความกลัว

คำที่มี "ความกลัว" ในคำ


ความกลัวเกรง n fear
คำตรงข้าม: ความกล้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top