ความกลัว

ภาษาอังกฤษ


n scare
คำอธิบาย: ความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ความหวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: fear , fright
ตัวอย่างประโยค: เขาตัวสั่นด้วยความกลัว