ความกรุณาปรานี

ภาษาอังกฤษ


n kindness
ความหมายเหมือนกับ: ความกรุณา , ความปรานี , ความเมตตากรุณา
คำที่เกี่ยวข้อง: benevolence , compassion , sympathy , mercy , pity
ตัวอย่างประโยค: ความกรุณาจะเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาที่จะช่วยเหลือ