ความกระหาย

ภาษาอังกฤษ


n eagerness
คำอธิบาย: ความอยากเป็นกำลัง
ความหมายเหมือนกับ: ความอยาก , ความต้องการ
คำที่เกี่ยวข้อง: keenness , enthusiasm
ตัวอย่างประโยค: ความกระหายอำนาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม
n thirst
คำอธิบาย: ความรู้สึกคอแห้งด้วยอยากดื่มน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: ความหิว , ความอยาก
คำตรงข้าม: ความอิ่ม
ตัวอย่างประโยค: สุนัขต้องครวญครางเพราะความกระหายน้ำ