ความกดอากาศ

ภาษาอังกฤษ


n air pressure
คำที่เกี่ยวข้อง: atmospheric pressure
ตัวอย่างประโยค: กระแสลมเกิดขึ้นได้ก็เพราะอากาศมีความกดอากาศต่างกัน