ความกดดัน

ภาษาอังกฤษ


n pressure
ความหมายเหมือนกับ: แรงดัน
คำที่เกี่ยวข้อง: compression
ตัวอย่างประโยค: กระเพาะลมมีหน้าที่ในการรับความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัวของปลาภายใต้ความกดดันของน้ำ
n pressure
ความหมายเหมือนกับ: การบีบคั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: oppression , affliction
คำตรงข้าม: ความผ่อนคลาย
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องทำงานภายใต้ความกดดันของเพื่อนร่วมงาน