ควาน

ภาษาอังกฤษ


v grope
คำอธิบาย: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นค้นหาสิ่งของในน้ำหรือในที่มืด
ความหมายเหมือนกับ: หา , ควานหา
คำที่เกี่ยวข้อง: search
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มน้อยควานหากระเป๋ากล้องในสายน้ำอันเชี่ยวกราก