ควาญ

ภาษาอังกฤษ


n mahout
คำอธิบาย: ผู้เลี้ยงและขี่ขับช้าง, คนบังคับช้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ควาญช้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: elephant driver , elephant keeper
ตัวอย่างประโยค: ควาญช้างพาช้างเดินมากรุงเทพฯ เพื่อหารายได้พิเศษ