ควาก

ภาษาอังกฤษ


adv enlarged
คำอธิบาย: กว้างออกไปโตออกไปเพราะแรงดัน (ใช้เฉพาะรูและช่อง)
คำที่เกี่ยวข้อง: increased
adv sound of tearing cloth
คำอธิบาย: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงฉีกผ้า
ตัวอย่างประโยค: เสียงผ้าขาดดังควากทำให้หล่อนรีบหันกลับไปมอง