ควันไฟ

ภาษาอังกฤษ


n smoke
คำอธิบาย: สิ่งที่เห็นเป็นสีดำหรือขาวคล้ายหมอกลอยออกมาจากของที่กำลังไหม้ไฟ หรือจากการเผาไหม้
ความหมายเหมือนกับ: ควัน
คำที่เกี่ยวข้อง: fume
ตัวอย่างประโยค: ควันไฟที่เกิดจากการเผาสารเคมีมีอันตรายต่อระบบหายใจ