ควันหลง

ภาษาอังกฤษ


n consequence
คำอธิบาย: เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วและกลับปรากฏกระเส็นกระสายขึ้นอีก
ความหมายเหมือนกับ: ผลพวง
คำที่เกี่ยวข้อง: aftermath , aftereffect
ตัวอย่างประโยค: ควันหลงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลยังมีให้เห็นอย่างประปราย