ควักกระเป๋า

ภาษาอังกฤษ


v pay
ความหมายเหมือนกับ: จ่ายเงิน , ซื้อ
ตัวอย่างประโยค: เขาอยากได้ของชิ้นนี้เหลือเกินแต่ไม่ยอมควักกระเป๋า