ควัก

ภาษาอังกฤษ


v scoop out
คำอธิบาย: งอนิ้วแล้วเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา
ความหมายเหมือนกับ: ล้วง
คำที่เกี่ยวข้อง: dig out , gouge
ตัวอย่างประโยค: หมอตำแยควักเมือกในปากเด็กออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ
v pick
ความหมายเหมือนกับ: ล้วง
ตัวอย่างประโยค: เขาควักผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าซับน้ำตาให้เธอ