ควบคุมราคา

ภาษาอังกฤษ


v control the prices of
คำอธิบาย: กับกำดูแลให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สูงมากจนเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: คุมราคา , ตรึงราคา
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลควบคุมราคาน้ำมันเพื่อแก้ปัญหากรณีน้ำมันขึ้นราคา