ควบคุมงาน

ภาษาอังกฤษ


v manage
ความหมายเหมือนกับ: จัดแจง , สั่งงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: deal , handle , arrange , take charge of