ควบคุม

ภาษาอังกฤษ


v control
คำอธิบาย: กำกับดูแลให้อยู่ในขอบเขตโดยใช้อำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: command , govern
ตัวอย่างประโยค: เขาสามารถควบคุมลูกน้องให้เชื่อฟังเขาได้ทุกคน
v limit
คำอธิบาย: จำกัดหรือกำหนดไว้ให้อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: จำกัด
คำที่เกี่ยวข้อง: restrict
ตัวอย่างประโยค: เธอควบคุมอาหารตามที่หมอสั่งทุกประการ