ควงแขน

ภาษาอังกฤษ


v walk arm in arm
คำอธิบาย: อาการที่คนเดินเอาแขนข้างที่ใกล้กันคล้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: ควง
ตัวอย่างประโยค: หล่อนควงแขนเด็กหนุ่มโดยไม่สนใจสายตาใครๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top