ควงแขน

ภาษาอังกฤษ


v walk arm in arm
คำอธิบาย: อาการที่คนเดินเอาแขนข้างที่ใกล้กันคล้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: ควง
ตัวอย่างประโยค: หล่อนควงแขนเด็กหนุ่มโดยไม่สนใจสายตาใครๆ