คล้ำ

ภาษาอังกฤษ


v be dark
คำอธิบาย: ค่อนข้างดำ
คำที่เกี่ยวข้อง: be swarthy
คำตรงข้าม: ขาว , ขาวนวล
ตัวอย่างประโยค: น้องสาวเขาผิวไม่คล้ำเหมือนเขา
adj dark
คำอธิบาย: ที่ค่อนข้างดำ
คำที่เกี่ยวข้อง: swarthy
คำตรงข้าม: ขาว , ขาวนวล
ตัวอย่างประโยค: คนเอเชียไม่ใช่ว่าจะมีผิวขาวทุกคนที่มีผิวคล้ำก็มาก