คล่ำ

ภาษาอังกฤษ


n group
ความหมายเหมือนกับ: หมู่
คำที่เกี่ยวข้อง: set
v be abundant
ความหมายเหมือนกับ: เกลื่อนกลาด , มาก , เกลื่อนกล่น , คลาคล่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: be mixed
ตัวอย่างประโยค: ท้องสนามหลวงคล่ำไปด้วยฝูงชนนับหมื่นนับแสน