คล่องแคล่ว

ภาษาอังกฤษ


adv quickly
คำอธิบาย: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ
ความหมายเหมือนกับ: ว่องไว , ปราดเปรียว , แคล่วคล่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: nimbly , actively , agilely
คำตรงข้าม: เชื่องช้า , เฉื่อย
ตัวอย่างประโยค: ปลาส่วนมากมีลำตัวยาวหัวแหลมท้ายแหลมทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว