คล่องตัว

ภาษาอังกฤษ


adj dextrous
คำอธิบาย: ที่เคลื่อนไหวไปได้สะดวก
ตัวอย่างประโยค: งานนี้เอาไปแต่เสื้อผ้าคล่องตัวนะ
adj flexible
คำอธิบาย: ที่เป็นไปได้โดยสะดวกไม่ติดขัด
คำที่เกี่ยวข้อง: elastic
ตัวอย่างประโยค: มีการคาดหวังว่าจะมีกิจกรรมทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามเหตุผลและขยายส่วนที่คล่องตัวต่อไป