คล่อง

ภาษาอังกฤษ


v have skill
ความหมายเหมือนกับ: ชำนาญ , คล่องแคล่ว
ตัวอย่างประโยค: เขาพิมพ์ดีดได้ไวเพราะคล่องมากอยู่แล้ว
adv skillfully
ความหมายเหมือนกับ: ชำนาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: expertly , proficiently
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่จะทำงานแบบนี้ได้คล่อง จะต้องเป็นคนที่เคยอยู่กับงานนี้มานับสิบๆ ปี
adv quickly
ความหมายเหมือนกับ: แคล่วคล่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: nimbly , actively , agilely
ตัวอย่างประโยค: เธอทำงานคล่อง งานจะมากน้อยแค่ไหนใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ
adv easily
ความหมายเหมือนกับ: สะดวก , ง่ายดาย , ง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: comfortably , smoothly
คำตรงข้าม: ขัด
ตัวอย่างประโยค: เครื่องจักรในโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องเดินเครื่องคล่องไม่ติดขัดเลย