คลุ้ง

ภาษาอังกฤษ


v diffuse
คำอธิบาย: อาการปลิวฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: กระจาย , ฟุ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: permeate
ตัวอย่างประโยค: ควันธูปคลุ้งไปทั่วศาลาเหมือนหมอกบางๆ
adv diffusely
คำอธิบาย: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)
ความหมายเหมือนกับ: ฟุ้ง
ตัวอย่างประโยค: กลิ่นเหม็นเน่าของซากหนูตายกระจายคลุ้งไปทั่วบริเวณห้อง
v spread
คำอธิบาย: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)
ความหมายเหมือนกับ: ฟุ้ง , หึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: permeate , diffuse
ตัวอย่างประโยค: กลิ่นเหล้าที่ตัวเขาคลุ้งออกมา ทันทีที่เขาเดินผ่านโต๊ะฉัน
n Dipterocarpus tuberculatus
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นชนิด Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ในวงศ์ Dipterocarpaceae ใบใหญ่ ใช้ห่อยาสูบและมุงหลังคา
ความหมายเหมือนกับ: พลวง , ตึง , ต้นคลุ้ง
ตัวอย่างประโยค: ลุงเอาใบคลุ้งมามวนยาแล้วจุดสูบอย่างสบายใจ