คลุกเคล้า

ภาษาอังกฤษ


v mix
คำอธิบาย: เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน
ความหมายเหมือนกับ: ผสม , คลุก , เคล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: blend , mingle
ตัวอย่างประโยค: แม่นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปอัดลงในพิมพ์