คลื่นไส้

ภาษาอังกฤษ


v feel queasy
คำอธิบาย: ปั่นป่วนในลำไส้ชวนให้อาเจียน
ความหมายเหมือนกับ: คลื่นเหียน , คลื่นเหียนอาเจียน
คำที่เกี่ยวข้อง: be/feel nauseated , be squeamish , be sick
ตัวอย่างประโยค: ฉันรู้สึกคลื่นไส้เมื่อได้กลิ่นกระเทียมโชยมา