คลื่นแม่เหล็ก

ภาษาอังกฤษ


n magnetic wave
ตัวอย่างประโยค: ยังไม่มีหลักฐานบ่งชัดว่าคลื่นแม่เหล็กจากจอภาพเป็นภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้

คำที่มี "คลื่นแม่เหล็ก" ในคำ


คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า n electromagnetic wave
คำอธิบาย: คลื่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็ก และไฟฟ้าที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ได้รีบรุดมาทำการตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากจอภาพค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top