คลื่นแม่เหล็ก

ภาษาอังกฤษ


n magnetic wave
ตัวอย่างประโยค: ยังไม่มีหลักฐานบ่งชัดว่าคลื่นแม่เหล็กจากจอภาพเป็นภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้