คลื่นเหียนอาเจียน

ภาษาอังกฤษ


v feel queasy
ความหมายเหมือนกับ: คลื่นเหียน
คำที่เกี่ยวข้อง: be/feel nauseated , be squeamish , be sick
v feel queasy
ความหมายเหมือนกับ: คลื่นไส้