คลื่นเหียน

ภาษาอังกฤษ


v feel queasy
คำอธิบาย: มีอาการคลื่นไส้รู้สึกจะอาเจียน
ความหมายเหมือนกับ: คลื่นไส้ , คลื่นเหียนอาเจียน
ตัวอย่างประโยค: ผมรู้สึกคลื่นเหียนขึ้นมาทันที เมื่อได้กลิ่นเหม็นเน่าของหมาตาย