คลื่นวิทยุ

ภาษาอังกฤษ


n radio wave
คำอธิบาย: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผ่านบรรยากาศด้วยความถี่วิทยุ
ตัวอย่างประโยค: การสื่อสารแบบไร้สายจะใช้การติดต่อกันโดยอาศัยคลื่นวิทยุเป็นตัวกลางในการสื่อสารแทน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top