คลื่น

ภาษาอังกฤษ


n wave
คำอธิบาย: น้ำในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปกติแล้วลดลงและแลเห็น เคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวน้ำ
หน่วยนับ: ลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: roller , surf , ripple , billow , swell , surge
ตัวอย่างประโยค: ทะเลแถบนี้คลื่นแรงมากคงลงเล่นไม่ได้แน่