คลึงเคล้า

ภาษาอังกฤษ


v caress
คำอธิบาย: ทั้งคลึงทั้งเคล้า, ลูบคลำกอดรัด
คำที่เกี่ยวข้อง: fondle
ตัวอย่างประโยค: เขาค่อยๆ คลึงเคล้าเบาๆ ไปตามตัวของเธอ