คลึงเคล้น

ภาษาอังกฤษ


v caress
คำอธิบาย: ลูบคลำและบีบเน้นไปมา
ความหมายเหมือนกับ: บีบเคล้น , เคล้น
คำที่เกี่ยวข้อง: fondle , stroke , roll and rotate with the hand , massage (in a circular motion)
ตัวอย่างประโยค: ชายชรานอนให้หลานชายคลึงเคล้นตามลำขาจนรู้สึกว่าหายปวดเมื่อยขึ้นบ้าง