คลำ

ภาษาอังกฤษ


v grope
คำอธิบาย: เอามือเป็นต้นแตะต้องหรือลูบไปมาอย่างช้าๆ เพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไร
ความหมายเหมือนกับ: ลูบคลำ
คำที่เกี่ยวข้อง: touch , stroke , fumble , feel , fondle
ตัวอย่างประโยค: รุ่นพี่สั่งให้รุ่นน้องเอามือคลำลงไปในไหทุกคน
v find out
ความหมายเหมือนกับ: ค้นหา , สืบ , เสาะหา
คำที่เกี่ยวข้อง: search for , probe into
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคลำหาเงื่อนงำของคดีนี้ต่อไป