คลายอารมณ์

ภาษาอังกฤษ


v relax
ความหมายเหมือนกับ: ผ่อนคลายอารมณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: rest , feel at ease , calm
ตัวอย่างประโยค: วัดมีลานกว้างให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บ้านใกล้วัดไปเล่นกีฬาพักผ่อนคลายอารมณ์ในยามว่าง