คลายรัก

ภาษาอังกฤษ


v lessen
ความหมายเหมือนกับ: เหินห่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: reduce , be less important
คำตรงข้าม: เข้มข้น