คลายความกังวล

ภาษาอังกฤษ


v relieve
คำที่เกี่ยวข้อง: allay