คลาย

ภาษาอังกฤษ


v loosen
คำอธิบาย: ขยายให้หลวม
ความหมายเหมือนกับ: ขยาย
คำที่เกี่ยวข้อง: become loose , unroll , unwind , unravel , slacken , relax
คำตรงข้าม: รัด
ตัวอย่างประโยค: การช่วยผู้ป่วยหมดสติกลางแจ้ง ต้องรีบนำผู้ป่วยเข้าร่มและคลายเครื่องแต่งกายให้หลวม
v relieve
ความหมายเหมือนกับ: ลดลง , ทุเลา , บรรเทา , เบาบางลง
คำที่เกี่ยวข้อง: alleviate , lighten , assuage
คำตรงข้าม: รุนแรง
ตัวอย่างประโยค: ความตึงเครียดของบรรยากาศทางการเมืองได้คลายลงแล้ว

คำที่มี "คลาย" ในคำ


คลายทุกข์ v relieve distress
คำอธิบาย: ช่วยให้ความเดือดร้อนใจหรือความไม่สบายใจทุเลาลง
ความหมายเหมือนกับ: คลายความทุกข์
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาคลายทุกข์ได้เพียงชั่วระยะหนึ่งจากเสียงดนตรีของพวกเรา

คลายอารมณ์ v relax
ความหมายเหมือนกับ: ผ่อนคลายอารมณ์
ตัวอย่างประโยค: วัดมีลานกว้างให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บ้านใกล้วัดไปเล่นกีฬาพักผ่อนคลายอารมณ์ในยามว่าง

คลายตัว v slacken
ตัวอย่างประโยค: หัวใจเป็นเครื่องสูบฉีดเลือดประกอบด้วยผนังเป็นกล้ามเนื้อหนาหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวะ

คลายกังวล v relieve
คำอธิบาย: หายจากอาการเป็นห่วงหรือที่มีใจพะวงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: คลายความกังวล
ตัวอย่างประโยค: พอรู้ว่าฉันมีเพื่อนร่วมเดินทางแม่ก็คลายกังวล

คลายเครียด v relax
คำอธิบาย: ทำให้ความเครียดลดน้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: ผ่อนคลาย
ตัวอย่างประโยค: งานการ์ตูนส่วนใหญ่ผมเขียนเพื่อให้คลายเครียด หรือเอาไว้ถ่ายทอดบุคลิกของเพื่อนๆ

คลายใจ v relieve
คำอธิบาย: ลดความวิตกกังวลลง
ความหมายเหมือนกับ: วางใจ , คลายกังวล
ตัวอย่างประโยค: ผมบอกภรรยาว่าไม่มีปัญหาอะไรมากเพื่อให้เธอคลายใจไม่กังวล

คลายความทุกข์ v relieve distress

คลายความกังวล v relieve

คลายรัก v lessen
ความหมายเหมือนกับ: เหินห่าง
คำตรงข้าม: เข้มข้น

ผ่อนคลาย v relax
คำอธิบาย: ลดความตึงเครียด
ความหมายเหมือนกับ: ทุเลา , บรรเทา , ผ่อน
คำตรงข้าม: ตึงเครียด
ตัวอย่างประโยค: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง

การผ่อนคลาย n relaxation
คำอธิบาย: การลดความตึงเครียด
ความหมายเหมือนกับ: การคลายเครียด , การคลายอารมณ์
ตัวอย่างประโยค: การออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง

การคลายเครียด n relaxation
ตัวอย่างประโยค: การคลายเครียดด้วยวิธีเล่นกีฬาถือเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

คลี่คลาย v ease up
คำอธิบาย: ขยายออกโดยลำดับ
ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์ตึงเครียดของบ้านเมืองจะคลี่คลายลงด้วยดี

ความคลี่คลาย n disentanglement
ความหมายเหมือนกับ: การคลี่คลาย
ตัวอย่างประโยค: บทสัมภาษณ์แสดงออกถึงความคลี่คลายของสถานการณ์อันยุ่งเหยิง

ผ่อนคลายอารมณ์ v relax

กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก v be in a difficult situation

ผ่อนคลายใจ v feel relieved

การคลาย n slackening
ความหมายเหมือนกับ: การผ่อนคลาย , การบรรเทา , การลดหย่อน

การคลายอารมณ์ n relaxation
ความหมายเหมือนกับ: การคลายเครียด

การคลี่คลาย n disentanglementค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top