คลาดแคล้ว

ภาษาอังกฤษ


v elude (dangers)
ความหมายเหมือนกับ: แคล้วคลาด , รอดไป , พ้นไป , รอด
คำที่เกี่ยวข้อง: head off , escape , turn danger into safety
ตัวอย่างประโยค: การเดินทางคราวนี้ฉันขอให้เธอคลาดแคล้วอันตรายทุกอย่าง