คลาดเวลา

ภาษาอังกฤษ


v delay
คำอธิบาย: ไปช้ากว่าเวลาที่กำหนดนัด
คำตรงข้าม: ตรงเวลา
ตัวอย่างประโยค: ผมคลาดเวลาไปหน่อยเดียวเอง น่าจะรอกันหน่อย