คลาดกัน

ภาษาอังกฤษ


v miss
คำที่เกี่ยวข้อง: elude , let slip , fall to seize