คลางแคลง

ภาษาอังกฤษ


v suspect
คำอธิบาย: ไม่วางใจเพราะสงสัยในพฤติกรรม
ความหมายเหมือนกับ: แคลงใจ , สงสัย , คลางแคลงใจ , ระแวง
คำที่เกี่ยวข้อง: doubt , distrust
คำตรงข้าม: วางใจ
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่ได้คลางแคลงอะไรในตัวเธอเลย