คลั่ก

ภาษาอังกฤษ


adv numerously
คำอธิบาย: ออกันอยู่เต็ม
ความหมายเหมือนกับ: ยัดเยียด
คำที่เกี่ยวข้อง: very much
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้ประชาชนเบียดกันแน่นคลั่กอยู่ในลานโลกดนตรี