คลับคล้ายคลับคลา

ภาษาอังกฤษ


v vaguely remember
คำอธิบาย: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
ความหมายเหมือนกับ: รางๆ , คลับคล้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: resemble distantly
ตัวอย่างประโยค: ฉันคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อน