คลังสินค้า

ภาษาอังกฤษ


n warehouse
คำอธิบาย: โรงที่สำหรับเก็บสินค้า
หน่วยนับ: หลัง, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: โกดัง , กุดัง
คำที่เกี่ยวข้อง: storehouse
ตัวอย่างประโยค: เรามีนโยบายให้พนักงานตรวจคลังสินค้าว่ามีสินค้าอยู่จริงตรงกับบัญชีหรือไม่