คละคลุ้ง

ภาษาอังกฤษ


v smell
คำอธิบาย: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)
ความหมายเหมือนกับ: คลุ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: stink , have an unpleasant odour , spread , reek to high heaven
ตัวอย่างประโยค: กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณนั้น