คละ

ภาษาอังกฤษ


v be mixed
ความหมายเหมือนกับ: ปน , ผสม , ปะปน
คำที่เกี่ยวข้อง: be unsorted
ตัวอย่างประโยค: ถั่วหลายๆ ชนิดคละมาในถุงเดียวกัน

คำที่มี "คละ" ในคำ


คละคล่ำ v crowd
คำอธิบาย: ปนกันไป, ดื่นไป
ความหมายเหมือนกับ: คละปน , ปน , คลาคล่ำ
ตัวอย่างประโยค: ปลาน้อยใหญ่คละคล่ำอยู่ในบึงกว้าง

คละคลุ้ง v smell
คำอธิบาย: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)
ความหมายเหมือนกับ: คลุ้ง
ตัวอย่างประโยค: กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณนั้น

คละเคล้า v mix
ความหมายเหมือนกับ: ปะปน , ผสม
ตัวอย่างประโยค: กลิ่นน้ำหอมของเธอคละเคล้ากับกลิ่นเหล้าทำให้เขารู้สึกเวียนหัว

คละปน v mingle
ความหมายเหมือนกับ: ปน
ตัวอย่างประโยค: โรคประสาทในเด็กมักจะมีอาการคละปนกันแบบผสม คืออาการเศร้าแฝงก้าวร้าว ดื้อดึง ต่อต้าน หงุดหงิด

คละเคล้ากัน v mix
ความหมายเหมือนกับ: ปะปน

เคล้าคละ v mix
ความหมายเหมือนกับ: ปะปน , คลุกเคล้า , ผสมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top