คลอโรฟีลล์

ภาษาอังกฤษ


n chlorophyll
คำอธิบาย: สารสีเขียว มีปรากฏในพืชซึ่งสามารถดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง โดยใช้น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาผลิตคาร์โบไฮเดรตได้
ตัวอย่างประโยค: ในใบไม้สีเขียวแก่จะมีจำนวนคลอโรฟีลล์ในใบมากกว่าใบสีเขียวอ่อน