คลอโรฟอร์ม

ภาษาอังกฤษ


n chloroform
คำอธิบาย: ของเหลวไม่มีสี ระเหยง่าย มีกลิ่นหอมหวาน ใช้เป็นยาสลบและตัวทำละลาย