คลอนแคลน

ภาษาอังกฤษ


v be unstable
คำอธิบาย: ไม่มั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: ง่อนแง่น , สั่นคลอน
คำที่เกี่ยวข้อง: be unsteady , be infirm
คำตรงข้าม: หนักแน่น , มั่นคง
ตัวอย่างประโยค: เสถียรภาพของรัฐบาลกำลังคลอนแคลน
adj unstable
คำอธิบาย: ไม่มั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: ง่อนแง่น , สั่นคลอน , วอกแว่ก
คำที่เกี่ยวข้อง: unsteady , infirm
คำตรงข้าม: หนักแน่น , มั่นคง
ตัวอย่างประโยค: คนที่มีสภาพจิตใจคลอนแคลนและขาดความมั่นคงอยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็กอาจปรับตัวเข้ากับสังคมยากเมื่อโตขึ้น