คลอดลูก

ภาษาอังกฤษ


v deliver a child
คำอธิบาย: ให้กำเนิดลูก
ความหมายเหมือนกับ: ออกลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: give birth to , be born , bear
ตัวอย่างประโยค: เธอคลอดลูกก่อนกำหนด